گوشت گوسفند:
گوشت گوسفندی که با علف تغذیه می شود نرم، لذیذ و سرشار از پروتئین است. گوسفند ها معمولاً در سن پایین 10 هفته تا یک سالگی برای کشتار فرستاده می شوند و میانگین سن کشتار، بین دو تا هفت ماهگی است. این در حالی است که گوسفند حتی می تواند تا 12 سال زندگی کنند. محصولاتی که ما وارد می کنیم در همه موارد، گوشت بره/گوسفند مرغوب به رنگ قرمز روشن بوده و دارای توزیع یکنواخت چربی و بافت است.
بیشترین صادرات گوشت گوسفند در جهان مربوط به نیوزلند است که 52 درصد از سهم تجارت جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است. برترین صادرکنندگان گوشت گوسفند در جهان به شرح زیر است:
الف) نیوزلند: 52.3٪
ب) استرالیا: 38.7 %
ج) هلند: 1.7 %
د) اسپانیا: 1.3٪
ه) اروگوئه: 1%