صدرا گستر آرتام

تجارت جهانی در زمینه ی خوراک، عملیاتی متنوع و پیچیده است و اکثر کشورها در تلاش برای مشارکت در آن هستند.

از آنجایی که کشورها برای تامین مواد غذایی کافی و متنوع به یکدیگر متکی هستند، لذا تجارت مواد غذایی در تمامی کشورهای جهان، در حال رشد بوده و دولت‌ ها نیز تشخیص داده اند که یک صنعت غذایی قوی ملی و بین‌المللی بایستی شامل تامین‌کنندگان ویژه مواد غذایی برای مردم باشد و این موضوع، کمک شایانی به امنیت غذایی کشورها می نماید.

سیستم های تولید مواد غذایی به طور مداوم طیف وسیع‌تری از غذاها را ارائه می‌کنند که این مهم، به واسطه ی توسعه روش‌های جدید و پیچیده‌ ی نگهداری، پردازش و تکنیک های بسته‌بندی میسر می گردد، که باعث میشود غذاهای ایمن‌تر، و جذاب‌ تری برای مصرف‌کننده فراهم آید. دوماً، حمل و نقل سریع و بهبود روش‌های جابجایی، گذر زمان و مشکلات مربوط به جابه‌جایی مواد غذایی در مسیرهای طولانی را کاهش داده است، بنابراین به بازرگانان امکان دسترسی به بازارهای جدید و دور را می‌دهد.
اینکه یک کشور، صرفاً واردکننده یا صادرکننده مواد غذایی باشد، ممکن است با عواملی همچون عوامل زیر تعیین شود:
شرایط محلی برای تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی، هزینه ها و تقاضا برای محصولات غذایی داخلی یا خارجی و فعالیت های اقتصادی ای که سایر منابع درآمد را فراهم می کند.

برنج

عدس

گوشت گوسفند

ذرت دامی

گوشت مرغ