عدس:
عدس در هوای خنک بهترین رشد را دارد. عدس های وارداتی موجود در بازار ایران معمولا از زمین های حاصلخیز ترکیه، روسیه، امارات، کانادا و قرقیزستان تهیه می شود. محصولات ما به طور کامل توسط کشاورزی مرسوم، و عاری از کودهای شیمیایی تولید می شوند که عدم وجود ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی در آنها مشهود است و گواهی مربوطه را نیز داراست. با کیفیت بالایی سرت شده و با استانداردهای محصول عدس سبز اصیل تولید می شوند.
صدها نوع عدس وجود دارد که بیش از 50 نوع عدس یا بیشتر صرفاً بعنوان خوراک و غذا کشت می شود. عدس در رنگ های متنوعی عرضه می شود که قرمز، قهوه ای و سبز محبوب ترین آنها هستند. عدس طعمی خاکی و آجیلی دارد و برخی از انواع آن طعمی فلفلی مانند را تداعی می کنند.